Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Làm Tình Với Chú

đăng bởi matrix cập nhật 22/6/2015

Câu truyện kể về tình yêu của một người cháu với chú

Đây là bản đầu tay nên ngôn từ chưa được tốt và edit cũng vậy mong mọi người thông cảm và ủng hộ

108
Server ảnh
 • Làm Tình Với Chú - Trang 2
 • Làm Tình Với Chú - Trang 3
 • Làm Tình Với Chú - Trang 4
 • Làm Tình Với Chú - Trang 5
 • Làm Tình Với Chú - Trang 6
 • Làm Tình Với Chú - Trang 7
 • Làm Tình Với Chú - Trang 8
 • Làm Tình Với Chú - Trang 9
 • Làm Tình Với Chú - Trang 10
 • Làm Tình Với Chú - Trang 11
 • Làm Tình Với Chú - Trang 12
 • Làm Tình Với Chú - Trang 13
 • Làm Tình Với Chú - Trang 14
 • Làm Tình Với Chú - Trang 15
 • Làm Tình Với Chú - Trang 16
 • Làm Tình Với Chú - Trang 17
 • Làm Tình Với Chú - Trang 18
 • Làm Tình Với Chú - Trang 19
 • Làm Tình Với Chú - Trang 20
 • Làm Tình Với Chú - Trang 21
 • Làm Tình Với Chú - Trang 22
 • Làm Tình Với Chú - Trang 23
 • Làm Tình Với Chú - Trang 24
 • Làm Tình Với Chú - Trang 25
 • Làm Tình Với Chú - Trang 26
 • Làm Tình Với Chú - Trang 27
 • Làm Tình Với Chú - Trang 28
 • Làm Tình Với Chú - Trang 29