Homerun

kosaki
· 11/8/2015

Hì, không biết nói gì đây chắc là giải thích một chút về homerun. Homerun là cú đánh mạnh khiến banh bay ra ngoài sân, 1 cú ăn điểm trực tiếp, người đánh được quyền chạy một vòng quanh sân. Còn truyện lấy bối cảnh sau chiến thắng giải đấu bóng chày trong game Bacchikoi. Ai chơi game này chắc biết :3

151,030 view

35

·


1 - 2021 - 22

Homerun - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 32

Homerun - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 43

Homerun - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 54

Homerun - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 65

Homerun - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 76

Homerun - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 87

Homerun - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 98

Homerun - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 109

Homerun - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 1110

Homerun - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 1211

Homerun - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 1312

Homerun - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 1413

Homerun - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 1514

Homerun - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 1615

Homerun - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 1716

Homerun - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 1817

Homerun - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 1918

Homerun - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 2019

Homerun - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 2120

Homerun - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 2221

1 - 2021 - 22