t0my19972020
160 điểm

Con đĩ NLL con đĩ xạo lồn, con đĩ mẹ mày làm lại chị em tao hôn?? Em nói cho chị nghe nè chị ở bển chị cứ việc lo mần ăn kiếm tiền đừng có hơn thua với mấy con đĩ này làm cái gì, mấy con đĩ này là mấy con đĩ nghèo khổ chị dề đi rồi em cho chị một miếng đất. Em 7 miếng đất lận chị đừng có lo. Nèee... 1 miếng đất nè... 2 miếng nè,... 3 miếng nè... 4 miếng nè.... 5 miếng nè.... 6 miếng... 7 miếng nè thấy hôn?? Thấy hôn 7 miếng đất nè còn chị muốn đeo dàng kiểu gì củng có hết chị muốn đeo kiểu nào củng có hết nà. Kiềng trơn củng có nè, kiềng cẩn hột sòn củng có nè hé, dây hé kiểu chữ cong củng có nè, kiểu hong bơm củng có nè, lắc kiểu cũng có nè hé, nè hé chị coi nè hé. Chị muốn kiểu gì củng có hết chơn á, cọng dây có 10 cây chứ nhiu cọng dây có 10 cây à chị dề đi em đưa chị cọng dây có 10 cây à em đưa cho chị đeo nhằm nhò gì đụ mẹ mấy con đĩ, mấy con đĩ xạo lồn tụi mày hửi lồn chị em tao đi bày đặt đụ mẹ. Dề đi có hai chiếc SH chứ nhiu, 1 chiếc có mấy trăm trịu à, có xe du lịch sẵn em chở chị đi vòng vòng chơi đụ mẹ con nào xuống đây, xuống đây rồi đụ má tao cạo đầu chết con đĩ mẹ tụi bây luôn tao cạo lông lồn chết con đĩ bà cố nội tụi bây luôn, con đĩ mẹ mày súc dật súc sanh, con đĩ mẹ mày con đĩ Ngọc Híu, con đĩ xạo lồn, con đĩ Liên Quanh, Liên Phụng, con đĩ Tư Nha, con đĩ mẹ mày con đĩ Kim Ngọc tao cạo đầu chết con đĩ mẹ mày xuống đây... Đụ mẹ t lấy dàng há tao chọi mày chết con đĩ mẹ mày khỏi dề xứ á, đụ mẹ mày xạo lồn, con đĩ mẹ mày....

Tổng lượt đọc truyện: 0
Tổng lượt bình luận:
Tổng truyện đã đăng: 0


Tác giả

Tags