Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 4
duy_goby
· 19/11/2016 · 159181 view ·

Chap này chưa có bản Eng nên mình phải dịch google bằng bản Nhật + bản Hàn, công đoạn cũng khá mệt. Phải xài phần mềm Images Trans trên điện thoại để bốc cái chữ trong hình ra và bê lên google trans, nhưng vì trans thẳng ra tiếng Việt nó ghi rất là rối vì vậy phải trans ra tiếng Eng rồi mới dịch lại thành tiếng Việt, cho nên nghĩa sẽ ko sát cho lắm, mọi người thông cảm nhé. Nói chung là cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua, hình như vẫn còn có tập 5 nữa nhưng mà vẫn chưa có bản Free cho nên phải chờ thêm 1 thời gian dài nữa rồi. Trong lúc đó mình sẽ có nhiều dự án khác nữa, hãy đón xem nha ^_^ !!


 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 4 - Tác giả Inumiso - Trang 31

  30

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 4 - Tác giả Inumiso - Trang 32

  31

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 4 - Tác giả Inumiso - Trang 33

  32

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 4 - Tác giả Inumiso - Trang 34

  33

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 4 - Tác giả Inumiso - Trang 35

  34

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 4 - Tác giả Inumiso - Trang 36

  35

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 4 - Tác giả Inumiso - Trang 37

  36

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 4 - Tác giả Inumiso - Trang 38

  37

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 4 - Tác giả Inumiso - Trang 39

  38

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 4 - Tác giả Inumiso - Trang 40

  39

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 4 - Tác giả Inumiso - Trang 41

  40

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 4 - Tác giả Inumiso - Trang 42

  41

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 4 - Tác giả Inumiso - Trang 43

  42

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 4 - Tác giả Inumiso - Trang 44

  43

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 4 - Tác giả Inumiso - Trang 45

  44

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 4 - Tác giả Inumiso - Trang 46

  45

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 4 - Tác giả Inumiso - Trang 47

  46

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 4 - Tác giả Inumiso - Trang 48

  47

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 4 - Tác giả Inumiso - Trang 49

  48

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 4 - Tác giả Inumiso - Trang 50

  49

1 - 2021 - 35