Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5

đăng bởi duy_goby cập nhật 8/6/2017

HÀNG VỀ RỒI ĐÂY MỌI NGƯỜI ƠI ^^ Dịch từ 5 giờ sáng tới 10h30 tối luôn mới xong :D Tập này có nhiều điều thú vị lắm nhé như họ của Lozzo, tên thật của Chó Con, tình địch xuất hiện, bí ẩn đằng sau sức mạnh của Chó Con... vô vàn điều hấp dẫn luôn. hãy cùng đọc liền tay nào ^^ Tập 6 cũng sẽ có nhanh thôi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ nha <3 <3 <3

64
Server ảnh
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 2
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 3
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 4
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 5
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 6
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 7
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 8
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 9
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 10
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 11
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 12
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 13
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 14
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 15
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 16
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 17
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 18
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 19
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 20
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 21
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 22
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 23
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 24
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 25
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 26
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 27
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 28
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 29
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 30
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 31
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 32
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 33
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 34
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 35
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 36
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 37
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 38
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 39
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 40
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 41
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 42
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 43
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 44
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 45
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 46
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 47
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 48
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 49
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 50
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 51
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 52
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 53
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 54
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 55
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 56
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 57
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 58
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 5 - Trang 59