Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện)

đăng bởi demon cập nhật 7/7/2015

Chào mọi người, lâu lắm rồi mình mới lại dịch truyện. Hầu như quên sạch các bước edit, phải học lại từ đầu, may mà còn nhớ mang máng nên cũng ko khó lắm. Thời gian qua truyện hot cũng ko nhiều lắm nên quyết định dịch bộ FA2 trước, sau đó là bộ Osu chichi. Lúc trước mới làm bản thiếu, giờ đã có bản full trong tay, tiếc là bị che, nhưng cứ dịch tạm vậy. Hãy đón đọc nhé. Matane~

442
Server ảnh
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 3
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 4
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 5
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 6
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 7
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 8
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 9
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 10
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 11
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 12
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 13
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 14
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 15
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 16
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 17
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 18
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 19
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 20
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 21
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 22
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 23
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 24
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 25
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 26
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 27
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 28
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 29
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 30
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 31
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 32
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 33
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 34
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 35
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 36
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 37
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 38
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 39
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 40
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 41
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 42
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 43
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 44
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 45
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 46
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 47
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 48
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 49
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 50
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 51
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 52
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 53
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 54
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 55
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 56
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 57
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 58
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 59
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 60
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 61
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 62
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 63
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 64
 • Đáng đời mày! 2 (Full+ngoại truyện) - Trang 65