[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó

•Giới thiệu: Một bộ doujin nhỏ kể v� Eren, một ca sĩ mới nổi. Và Levi một người có kinh nghiệm lâu năm trong showbiz, đột nhiên để ý đến Eren và cảm thấy ganh tị với cậu nhóc. Tuy là vậy Eren vẫn rất kính trọng và thật ra cậu đã yêu thầm Levi từ lâu. •Tiến độ: Đang lót dép hóng tác giả vẽ tiếp :< •Author: Blauerozen (blauerozen.tumblr.com) •FANDOM: Shingeki no Kyojin/ Attack on titan •PAIRING: Riren/ Ereri •VIETNAMESE VERSION: Pure Emerald translation team https://pureemerald.wordpress.com https://facebook.com/pureemerald

27,214 view

0 icon·


1 - 2021 - 4041 - 50

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 32

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 43

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 54

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 65

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 76

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 87

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 98

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 109

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 1110

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 1211

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 1312

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 1413

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 1514

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 1615

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 1716

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 1817

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 1918

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 2019

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 2120

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 2221

1 - 2021 - 4041 - 50
Các truyện tương tự

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó

•Giới thiệu: Một bộ doujin nhỏ kể v� Eren, một ca sĩ mới nổi. Và Levi một người có kinh nghiệm lâu năm trong showbiz, đột nhiên để ý đến Eren và cảm thấy ganh tị với cậu nhóc. Tuy là vậy Eren vẫn rất kính trọng và thật ra cậu đã yêu thầm Levi từ lâu. •Tiến độ: Đang lót dép hóng tác giả vẽ tiếp :< •Author: Blauerozen (blauerozen.tumblr.com) •FANDOM: Shingeki no Kyojin/ Attack on titan •PAIRING: Riren/ Ereri •VIETNAMESE VERSION: Pure Emerald translation team https://pureemerald.wordpress.com https://facebook.com/pureemerald

27,214 view

0 icon·


iconCác bạn vui lòng không để lại bình luận chat sex trong phần đọc truyện. Nếu thấy tin nhắn spam, hãy báo cáo cho admin để được xử lý và nhận +3 điểm cống hiến. Nhập @admin để gọi admin 😎