[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó

Pure Emerald Translation Team · 4/08/2016, 20:47

25,894 view

0 · · 0

•Giới thiệu: Một bộ doujin nhỏ kể v� Eren, một ca sĩ mới nổi. Và Levi một người có kinh nghiệm lâu năm trong showbiz, đột nhiên để ý đến Eren và cảm thấy ganh tị với cậu nhóc. Tuy là vậy Eren vẫn rất kính trọng và thật ra cậu đã yêu thầm Levi từ lâu. •Tiến độ: Đang lót dép hóng tác giả vẽ tiếp :< •Author: Blauerozen (blauerozen.tumblr.com) •FANDOM: Shingeki no Kyojin/ Attack on titan •PAIRING: Riren/ Ereri •VIETNAMESE VERSION: Pure Emerald translation team https://pureemerald.wordpress.com https://facebook.com/pureemerald

Tác giả: Blauerozen

#Dễ thương #Slice of Life #Romance Drama Soft Yaoi Slice ##SNKdj #Lãng Mạng #ereri #riren #snk #snkdj 


[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 2

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 3

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 4

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 5

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 6

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 7

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 8

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 9

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 10

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 11

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 12

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 13

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 14

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 15

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 16

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 17

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 18

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 19

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 20

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 21

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 22

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 23

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 24

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 25

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 26

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 27

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 28

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 29

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 30

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 31

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 32

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 33

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 34

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 35

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 36

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 37

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 38

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 39

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 40

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 41

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 42

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 43

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 44

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 45

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 46

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 47

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 48

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 49

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 50

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 51


[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó

Pure Emerald Translation Team · 4/08/2016, 20:47

25,894 view

0 · · 0

•Giới thiệu: Một bộ doujin nhỏ kể v� Eren, một ca sĩ mới nổi. Và Levi một người có kinh nghiệm lâu năm trong showbiz, đột nhiên để ý đến Eren và cảm thấy ganh tị với cậu nhóc. Tuy là vậy Eren vẫn rất kính trọng và thật ra cậu đã yêu thầm Levi từ lâu. •Tiến độ: Đang lót dép hóng tác giả vẽ tiếp :< •Author: Blauerozen (blauerozen.tumblr.com) •FANDOM: Shingeki no Kyojin/ Attack on titan •PAIRING: Riren/ Ereri •VIETNAMESE VERSION: Pure Emerald translation team https://pureemerald.wordpress.com https://facebook.com/pureemerald

Tác giả: Blauerozen

#Dễ thương #Slice of Life #Romance Drama Soft Yaoi Slice ##SNKdj #Lãng Mạng #ereri #riren #snk #snkdj 

Các bạn vui lòng không để lại bình luận chat sex trong phần đọc truyện. Nếu thấy tin nhắn spam, hãy báo cáo cho admin để được xử lý 😎