[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó

pureemeraldteam
· 5/8/2016

•Giới thiệu: Một bộ doujin nhỏ kể v� Eren, một ca sĩ mới nổi. Và Levi một người có kinh nghiệm lâu năm trong showbiz, đột nhiên để ý đến Eren và cảm thấy ganh tị với cậu nhóc. Tuy là vậy Eren vẫn rất kính trọng và thật ra cậu đã yêu thầm Levi từ lâu. •Tiến độ: Đang lót dép hóng tác giả vẽ tiếp :< •Author: Blauerozen (blauerozen.tumblr.com) •FANDOM: Shingeki no Kyojin/ Attack on titan •PAIRING: Riren/ Ereri •VIETNAMESE VERSION: Pure Emerald translation team https://pureemerald.wordpress.com https://facebook.com/pureemerald

27,728 view

0 icon·


1 - 2021 - 4041 - 50

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 32

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 43

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 54

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 65

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 76

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 87

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 98

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 109

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 1110

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 1211

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 1312

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 1413

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 1514

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 1615

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 1716

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 1817

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 1918

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 2019

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 2120

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Tác giả Blauerozen - Trang 2221

1 - 2021 - 4041 - 50
Loading...

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó

pureemeraldteam
· 5/8/2016

•Giới thiệu: Một bộ doujin nhỏ kể v� Eren, một ca sĩ mới nổi. Và Levi một người có kinh nghiệm lâu năm trong showbiz, đột nhiên để ý đến Eren và cảm thấy ganh tị với cậu nhóc. Tuy là vậy Eren vẫn rất kính trọng và thật ra cậu đã yêu thầm Levi từ lâu. •Tiến độ: Đang lót dép hóng tác giả vẽ tiếp :< •Author: Blauerozen (blauerozen.tumblr.com) •FANDOM: Shingeki no Kyojin/ Attack on titan •PAIRING: Riren/ Ereri •VIETNAMESE VERSION: Pure Emerald translation team https://pureemerald.wordpress.com https://facebook.com/pureemerald

27,728 view

0 icon·

Loading...